Què es?

Què es?

Es tracta d’anar a la recerca i reconèixer els actius informals en salut que hi ha al territori de Roquetes per tal d’identificar-los, reflexionar-hi, dotar-los de visibilitat i donar-los a conèixer.

D’aquesta manera, es busca despertar concepcions de salut vinculades a la cultura i a la vida al barri, amb la idea de generar dinàmiques de prescripció social per fomentar la salut des d’un vessant comunitari a Roquetes.

L’objectiu és buscar una fórmula per fer visible allò que és saludable i encara roman invisible als ulls de la comunitat.