Contacte

Contacte


Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic del projecte Roquetes, barri saludable i només seran utilitzades en la dinamització d’aquesta iniciativa, mai seran cedides a tercers. Vostè/s consent/en expressament el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. Pot/den exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a la coordinació del projecte Roquetes, barri saludable: Teleduca SCP, C/ Besalú, núm. 44, entresol 2a, 08026 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.