Com treballem?

Com treballem?

En un primer moment, estem organitzant dinàmiques d’identificació i recull d’actius informals en salut al barri de Roquetes, com ara persones que fan criança juntes, grups de caminaires, activitats culturals, etc., que s’aniran organitzant en aquest blog. Per dur-ho a terme, formem equips de SalutReports per a sistematitzar els coneixements que anem descobrint i compartint.

En un segon moment, promovem espais de reflexió entre diferents grups i persones amb la idea de donar visibilitat als actius en salut i donar-los a conèixer per tot el territori. La intenció és muntar una dinàmica d’APS per fomentar iniciatives de prescripció social i organitzar un sistema de senyalització dels actius.

I, en un tercer moment, busquem organitzar rutes saludables per Roquetes, per connectar els actius i interrelacionar els espais de reflexió.

Durant les Festes de Roquetes, es farà una activitat de presentació i socialització del projecte amb tot el barri.