Com treballem?

Com treballem?

En un primer moment, vam organitzar dinàmiques d’identificació i recull d’actius informals en salut al barri de Roquetes, com ara persones que fan criança juntes, grups de caminaires, activitats culturals, etc., que s’han anat publicant en aquest blog. Per dur-ho a terme, s’han dinamitzat sessions de SalutReports amb la idea de recollir i sistematitzar els coneixements que anem descobrint i compartint.

En un segon moment, s’estan promovent espais de reflexió entre diferents grups i persones participants, per donar visibilitat als actius en salut i donar-los a conèixer arreu del territori. A mig termini, la intenció és fomentar iniciatives de prescripció social i organitzar un sistema de senyalització dels actius.

I, en un tercer moment, busquem promoure rutes saludables per Roquetes, amb l’objectiu de connectar els actius en salut i interrelacionar els col·lectius i les persones perquè generin espais de trobada i reflexió.

Durant la Festa Major de Roquetes de 2018, es va celebrar un berenar saludable amb activitats creatives i participatives que també va servir de presentació i socialització del projecte amb tot el barri.