logo

INTERFÍCIES

El programa de mediació i educació de l’Arts Santa Mònica té per objectiu promoure el debat i produir noves formes de coneixement a partir de desenvolupar processos i activitats que facili tin obrir nous espais de relació i implicació amb la ciutadania, la programació i el propi centre. Els formats participatius, el treball en xarxa i la metodologia col·laborativa són les eines de treball en els que es basa el programa. Aquestes eines s’implementaran per tal d’impulsar tant la transversalitat entre àmbits artístics i altres àmbits de l’esfera social com la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, sempre amb especial cura amb aquelles que conformen el teixit social del territori on s’ubica el centre.

Interfícies vol impulsar la transversalitat entre àmbits artístics i alhora la complicitat i el treball en comú amb altres institucions, entitats i comunitats, sempre amb especial cura d’aquelles que conformen el teixit social del territori on s’ubica el centre.

Les activitats i projectes que es desenvolupen des d’Interfícies s’emmarquen en tres línies d’acció interrelacionades: mediacions al centre, treball amb la comunitats educatives i projectes que faciliten la connexió amb el barri i la ciutat.