logo

Objectius/Metodologia

El programa de mediació treballa el disseny de les activitats a partir de processos compartits, donant resposta a la voluntat de treballar des de les diferents disciplines que s’acullen en el centre tot posant-les en relació a diferents escales geogràfiques i contextuals, propiciant diverses tipologies de col·laboradors i vinculacions amb dels públics amb el centre.

– El cercle d’implicacions
L’Arts Santa Mònica activa, mitjançant el programa de mediació un “cercle d’ implicacions” i espais de cooperació que es fa efectiu tant en el procés de disseny de les activitats com en la seva producció i posada en marxa. Es produeix així una diversificació i ampliació de les experiències des de les quals la ciutadania i el context poden vincular-se al centre.

cercle d'implicacions

– Escales i contextos
Des del Programa de mediació el disseny de les activitats es fa tenint en compte que ha de projectar l’impacte de la mateixa en relació a diferents escales territorials. El programa plantejarà treballar com- plementàriament aquestes escales, proposant processos locals que puguin, per exemple, posar-se també en valor en un marc de difusió d’escala ciutat o nacional.

escales i contextos

 

– Públics, participants, col·laboradors i socis
En la seva relació amb “els públics” el programa de mediació planteja diversificar les intensitats i la tipologia de experiències i rols que poden assumir les persones quan es relacionen amb l’Arts Santa Mònica. Per tant, la programació d’activitats de mediació/educació són tant una proposat per gaudir com una eina per multiplicar les oportunitats d’intercanvi entre dins i fora de l’Arts Santa Mónica.

Les activitats i accions del programa de mediació són una eina per crear sinèrgies i bastir un espai de treball en comú amb tercers. Són el primer pas per crear xarxes sostenibles, un dels objectius del programa en tant que permet assegurar futurs marcs de cooperació amb altres institucions, entitats i comunitats.

Les accions que es duen a termes al mateix temps de ser una eina de articular contribueixen a multiplicar les possibles experiències que els públics, la ciutadania, els participants o col·laboradors poden tenir amb el centre. Ho fa potenciant els diferents canals d’accés i implicació donant peu a experiències més vivencials i on poden, si volen assumir un major protagonista.

públics participants col.laboradors i socis