logo

Comunitats educatives

El treball amb les comunitats educatives es vertebra a través de diverses activitats i formats de col·laboració. Interfícies ofereix la possibilitat d’adaptar el format de l’activitat i els seus continguts als interessos i objectius curriculars del docent i del seu grup classe però alhora entén les comunitats educatives com espais d’aprenentatges, debat i producció de coneixement que alhora poden  generar altres formes d’implicació entre la ciutadania i el centre.

L’objectiu d’Interfícies és potenciar que els continguts expositius i les activitats que es programen des del centre d’art serveixin com a recurs per treballar amb els i les participants. A través del llenguatge i processos de treball propis de les pràctiques artístiques contemporànies es treballa el pensament crític, la creativitat i la construcció d’una narrativa pròpia.

Les dinàmiques i formats de treball que proposem fomenten la participació, que l’alumne sigui un protagonista actiu, el treball en xarxa, vincular l’activitat al context del centre educatiu, i la metodologia col·laborativa, treballar per petits grups.