logo

Connexions barri i ciutat

Aquest línia d’acció té com objectiu establir-se com espai de referència per les entitats del Raval a partir de treballar per crear vincles estables basats en el reconeixement mutu i la programació compartida d’activitats i/o processos.

Aquest línia  proposa activitats i processos de treball que permetin al Centre d’Art Santa Mònica establir vincles de col·laboració, des d’una lògica de context i proximitat, amb entitats, projectes, col·lectivitats i altres equipaments. Tot i fer èmfasis en les relacions amb el Barri del Raval i el districte de Ciutat Vella, per el fet de que representen el context socio-cultural on s’ubica el centre, també abraça altres contextos i el seu teixit socio-cultural.

Les activitats i accions que es programen són una eina per crear sinèrgies i bastir un espai de treball en comú amb tercers. Són el primer pas per crear xarxes sostenibles, un dels objectius del programa en tant que permet assegurar futurs marcs de cooperació amb altres institucions, entitats i comunitats.