logo

Exposició al casal SomLaPera! Interfícies context Roquetes (24 oct . – 1 nov.)

Cartel A4 Expo Interficies SomLaPera(3)

Interfícies és una plataforma de cultura i salut comunitària que promou processos de pràctiques d’art, educació i participació ciutadana. Activa des de 2017 als barris del Raval i les Roquetes, està liderada per Transductores, amb una coordinació d’un equip docent de Psicologia Comunitària de la Universitat de Barcelona, a més de la col·laboració de dues xarxes locals i diversos grups de creadors/es.

 

Davant la necessitat d’afrontar la salut comunitària com una part integral de la vida als barris, i del dret de construir territoris més saludables i barris més vius i habitables, Interfícies desenvolupa un programa integral d’intervencions d’arts visuals i vives, salut comunitària i aprenentatge-servei. La iniciativa s’articula mitjançant el disseny de diverses intervencions a partir de les necessitats dels territoris, amb equips mixtes i entitats locals que detecten les temàtiques i grups de treball. Aquest diàleg es produeix, també, juntament amb creadors/es i grups d’estudiants en processos d’aprenentatge-servei. Aquests equips mixtes treballen a partir de necessitats concretes amb eines artístiques i sempre en relació a temàtiques que sorgeixen del diàleg amb els contextos, com ara la migració, el treball domèstic i els drets de les dones, l’ecologia de sabers, l’espai públic i el joc en relació a espais educatius, el dret a l’habitatge o les memòries comunitàries, entre d’altres.
Interfícies va desenvolupar cinc intervencions artístiques que creuen les pràctiques artístiques amb la participació ciutadana, els aspectes afectius, comunicatius i socials propis dels barris en els quals es treballa, un conjunt de tallers, esdeveniments, accions i trobades, a més d’aquesta exposició, una jornada final i una publicació online. Aquesta mostra inclou el treball Els Remeis de la Trini, desenvolupat per Transductores (2019) a Trinitat Nova; les Roquetes, Barri Saludable de Teleduca (2018) i Repertoris Saludables de Lo Relacional (2019), també a les Roquetes. En paral·lel amb aquesta mostra, es pot visitar una altra exposició a La Capella (del 22 d’octubre al 17 de novembre) on es mostren els processo dels 3 anys de treball

 

som la pera 3som la pera 2som la pera 1

Els Remeis de La Trini [Interfícies - Trinitat Nova]