logo

Publicació Repertoris Variats

Com a fita final del procés de Repertori Variat de Lo Relacional , presentem la publicació que recull els materials produïts i el repertori d’accions, recursos i activacions possibles per treballar sobre salut comunitària, moviments i memòries, espais públics i accions educatives.

Repertori variat, actius comunitaris que tenen cura a Roquetes va ser un projecte d’investigació-acció desenvolupat pel col·lectiu El Relacional, en el marc del programa de salut i cultura comunitària Interfícies al barri de Roquetes de Barcelona des d’Octubre a Juliol del 2019. El projecte va desplegar dos processos que es van activar a través de la dansa i el moviment, la performance i la creació sonora. Mitjançant aquestes pràctiques, els grups participants van explorar la vida quotidiana del seu entorn més proper, per identificar les accions i els espais que afavoreixen relacions de cura al barri de Roquetes.