logo

Explorar, sentir, crear. Exposició de projectes d’investigació basats en els arts.

Des del mes d’abril i part de maig a la Facultat de Psicologia s’a instal·lat 01:00 petita mostra de 4 dels projectes d’investigació artística que van desenvolupà el grup d’estudiants de l’assignatura de Psicologia comunitària. La mostra ha Estat Dissenyada per Dues de les estudiants, que han volgut AIXÍ mostrar a els Seus procesos d’exploracions i treball de camp. Cara projecte recull de forma sintètica el Treball cooperatiu final que van desenvolupar, amb links i QR ALS diversos vídeos desenvolupats. Els projectes mostrats han Estat:
• Salut comunitària a Roquetes
• El Raval des Tres latituds Diferents
• Roquetas comunitat poètica
• Sniff paper Raval

Us deixem aquí a els 5 pòsters dissenyats amb els descriptors de cada Procés i a els materials desenvolupats.

Muestras y retornos Interfícies 2019