logo

Taller de formació en Teatre de l’Oprimit amb Jordi Forcades ( febrer- març)

 pa tohom formacion estigmas 2019

Les sessions de formació del Teatre de l’Oprimit s’han desenvolupat tots els dimarts, a la tarda amb unes 10 persones aproximadament. El primer i segon dia (19 i 26 de febrer) s’han generat dinàmiques d’improvisació, jocs de cooperació, i gestos sobre demanar alguna cosa o sobre altres elements de relacions. Sempre hi ha un debat de per què es generen aquestes dinàmiques i quines estratègies ens estàs aportant. Se’ls ha explicat a nivell conceptual: Teatre de l’Oprimit, opressor, oprimit i víctima. S’ha aprofundit en la necessitat d’anàlisi li les situacions que viu un col·lectiu.

A la tercera sessió (05 de març) es comparteixen l’arbre del Teatre de l’Oprimit per iniciar els dies de formació teatral que connectaran amb els diferents processos escènics. El teatre periodístic, el teatre imatge i el teatre fòrum, l’arc de Sant Martí del desig, l’acció invisible i el teatre legislatiu -la proposta de generar lleis a partir de l’experiència de grups de teatre de Boal! – conformen el seu brancatge. I tot seguit vam iniciar algunes propostes de coneixement a partir del moviment. Ens vam descobrir com a grup, intercanviem experiències i busquem aquelles en què tothom se sent reconegut, experimentem cadenes de petits moviments i imatges col·lectives. Fem una anàlisi crítica de les imatges i coreografies que apareixen quan ens posem a fer teatre.

La quarta sessió (12 de març) es desenvolupa amb diverses dinàmiques, sobretot amb treball en parelles “dues persones parlen com una”, “caminen com una”, dinàmiques d’interacció i relacions, que s’intercalen amb diversos jocs físics. Al final d’aquesta sessió s’introdueixen i nou dinàmiques de teatre imatge, sobre relacions, opressions i situacions, o l’acció.

La cinquena sessió (març 19) de la formació ha discorregut amb dinàmiques similars introduccions dinàmiques de treball amb la veu ( “la desmecanización vocal”), treball per parelles amb espais de contacte, teatre imatge (què és la felicitat), introduint debats sobre la felicitat individual i social, i una aplicació directa en l’vida quotidiana d’una de les persones participants

Alguns dels aprenentatges del grup sobre les primeres sessions de formació tenen a veure amb les eines de treball, amb el tema de perdre la por i confiar en els altres, amb el plantejament innovador de les estratègies, i la forma de discutir sobre què és o no teatre polític i el perquè de la feina des de la comunitat. A més el grup ha pogut generar estratègies d’anàlisi de situacions d’opressió i usos del teatre com a eina d’investigació i debat.

pa tohom formacion estigmas 2019 arbol formacion 3 sesion

Alguns dels aprenentatges del grup sobre la formació tenen a veure amb:

  • les eines de treball i amb el tema de perdre la por i confiar en els altres
  •  el plantejament innovador de les estratègies, 
  • la forma de discutir sobre què és o no teatre polític i el perquè de la feina des de la comunitat.