logo

Presentacions de les investigacions artístiques en salut comunitària, 22 de gener. 2019

Dimarts 22 vam dedicar tot el matí a les presentacions dels 9 grups de treball dins de l’assignatura de psicologia comunitària que han anat desenvolupant 16 sessions de treball amb laboratoris d’investigació artística, teatre i treball amb amb el cos, i coordinació i treball en equip. Els 9 grups van tenir un espai de presentació dels seus treballs finals, a partir del treball de camp i les diverses eines d’investigació artística sobre salut comunitària que desenvolupem. Els treballs es van desenvolupar al voltant dels marcs de treball de Roquetas (Espais de vida i relacionals del barri, amb èmfasi en els espais públics) i Raval, (seguretat i identitat del Barri)

L’objectiu d’aquesta sessió grupal- mes de 30 estudiants-, era poder compartir coneixements i sabers, i alhora, poder avaluar de forma participativa  els treballs. Aquest espai de treball va servir per generar comuntariamente un marc d’avaluació col·lectiva que serveixi d’orientació per a les notes finals.

Els treballs van generar estratègies artísticas de fotografies, caminades i derives visuals, escolta activa a partir de sons i treball del cos, o desenvolupament de vídeos i narratives hibridant poesia, performances de cossos o paisatges sons, usant poemes catalans i castellans de referents literaris, anàlisi urbanístic amb mapes del raval de dia i de nit amb vídeos i interpretacions a partir de l’escolta artística, investigacions amb fotografies o dibuixos / il·lustracions dels conceptes treballats o dels marcs físics o temàtiques socials (treball sexual, espai estrets, espais infantils amb criatures movent-se autónamente). També es van combinar diversos usos d’espais, temps d’investigació, i reconeixement de cultures i manifestacions artístiques que també trencaven els prejudicis dels barris, obrien temàtiques de lluites socials i generaven marcs de recerca complexos (la seguretat com una capa relacional vc la seguretat com alguna cosa punitiu i d’estigmes, els barris pobres com espais potencials comunitaris i de resistències, vs la idea de marginació i estigmatització). També la mirada amb exploracions artístiques permetre reconèixer una gran gamma de temàtiques: les desigualtats de gènere, de cultures en temes com presència de dones al carrer a la nit, o de dones en espais públics amb accions de cuideu-vos o d’espais sostinguts per comunitats , de les persones que abandonen els espais públics i els nous usos que emergeixen, de les entitats comunitàries i el seu rol com a actius de salut.

Més i nformació dels projectes de recerca desenvolupats a la secció en catalá.