logo

Informes i documents d’Interficies 2017-2018

> Amb motiu del tancament de la tercera fase d’Interfícies, en relació als contextos de Raval, Roquetes i la jornada de Cultures / Cures / comunitats, deixem un conjunt de documents que narren i donen compte del treball desenvolupat per la plataforma durant aquests 14 mesos. Volem fer transparent part dels processos i documents produïts dins el programa que compta amb el suport de la Fundació  Daniel y Nina Carasso.

*** Dossier de  activitats de Interfícies,  amb cròniques detallades de les accions i processos de treball.

*** Dossier d’elements de difussió i xarxes, amb tota la cartelleria desenvolupada, a més dels mapes i esquemes de treball, i altres elements de difusió

*** Avaluación del procès, dut a terme des del grup GRICS de la Universitat de Barcelona, Associació per a la Promoció de l’Acció i la Psicologia Comunitària, i en col·laboració amb part de les / els estudiants implicats en la primera fase.

dosier actividades interficiesdossier difusiondossier evaluacion interficies