logo

JORNADA Cultures / Cures / Comunitats. Reptes i potencials de les polítiques invisibles. 09 Novembre, 17 -20 h.

Poster09 NOV_interficies web

Hi Participan
  • Teleduca (Equipo Roquetes Saludable,Barcelona)
  • Territoris Oblidats (Territoris que Curen,Raval Barcelona)
  • Rebomboris (Art i Part, Barcelona)
  • Autofabricantes (Medialab- Prado,Madrid)
  • GRICS -Grup de recerca en Interacció i Canvi Social- (Universitat de Barcelona).

Coordinat per @Transductores dins de Interfícies, plataforma de salud y cultura comuntiaria1 amb el suport de la Fundació Daniel y Nina Carasso , i co-produïda pel Ajuntament de Barcelona, dins del programa de Ciudad Abierta.

* Aforo limitat a 50 persones, es recomena inscripción previa aquí.

INTRODUCCIÓ

Aquesta jornada pretén reflexionar i treballar sobre les cruïlles i potencials de les pràctiques de cultura comunitària i les polítiques de les cures, entenent altres formes d’experimentar i de sostenir la vida als barris, a partir de generar espais i llocs diferents per mitjà de les metodologies de l’art. En aquests encreuaments pretenem plantejar-nos en tensió, i repensar la dimensió reproductiva de la cultura comunitària, és a dir posar l’èmfasi en les polítiques invisibles i models que sostenen el nosaltres als barris. En les formes d’implicar-, d’estar juntes i generar cossos col·lectius des d’aquestes pràctiques. En moltes ocasions es parla dels processos comunitaris des de les metodologies o la necessitada d’experimentar, mentre que poques vegades es posen el focus en les polítiques invisibles, les cures, que suposen sostenir, conrear i acompanyar els processos. És trobada No pretén visibilitzar les cures des d’una visió romàntica, sinó mes bé treballar a partir de les tensions i contradiccions que suposa posar les cures en el mitjà de les iniciatives, per tal de dotar-nos d’altres preguntes i espais on aprendre i compartir el treball tant de la cultura comunitària com de la intervenció comunitària.

Aquesta jornada és un espai de trobada entre diversos professionals, i les iniciatives desenvolupades per Interfícies durant el 2018 i 2018 dins de la plataforma Interfícies de cultura i salut comunitària, a més d’altres dues experiències convidades de Autofabricantes (Medialab Prado, Madrid) i Rebomboris (Art i Part, Barcelona). Interfícies ha desenvolupat els processos de Roquetes Saludable (Teleduca) i de Territoris que curen (Territoris Oblidats) en coordinació amb les taules de salut dels barris de Roquetes i Raval, respectivament, en articulació amb un programa d’aprenentatge-servei amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

HORARI

17- 18.00h. Taula d’experiències amb debat obert.

18.10- 19.30h. 4 Tallers simultanis de treball sobre eixos / tensions de relacionades amb les presentacions i els marcs de treball de la jornada.

19.30- 20h. Tancament amb presentació de cada taller / espai de treball.

Eixos de treball en cada taller/ espai de treball

1. Les cures en tensió Què estereotips, convencionalismes s’articulen en els territoris i processos sobre les cures? Com definim les cures: com un objecte de treball, com un dret, com una mirada?

2. Espais d’encreuament / distància entre les pràctiques artístiques i les cures. Què aporten les metodologies d’art i cultura comunitària a la feina amb i des de les atencions?

3. Documentar i representar cures. Quins mitjans, narratives o dispositius activem per pensar i narrar les cures? Quina relació hi ha entre les tecnologies, les infraestructures i les cures?

4. Avaluació i polítiques de cures Com avaluem acuradament els processos comunitaris? Quines eines, mètodes o polítiques d’avaluació poden donar compte del camp de les cures?

Dirigit a:

– Persones e iniciatives relacionades amb el camp de la cultura, cultura comunitària y altres pràctiques  artístiques relacionades amb contextos situats.

Persones relacionades amb la salut comunitària, de gènere i polítiques de cures, així com altres àrees similars, com a desenvolupament comunitari, participació i treball amb col·lectius i territoris

 

MÉS INFO SOBRE INTERFÍCIES:

Context del Programa: Interficies. Plataforma de cultura i salut comunitària.

http://www.interficies.net. mialias.net/inici/es/ plataforma-de-salut-i-cultura- comunitaria/

Programa d’innovació docent i cultura comunitària iniciat el 2017, que es desenvolupa a partir de treballar aprenentatge-servei amb estudiants de grau de Psicologia Comunitària de la Universitat de Barcelona; tot això en relació als barris i xarxes actives de Barcelona de Raval i Roquetes. Davant la necessitat d’afrontar la salut comunitària com una part integral de la vida als barris i del dret de construir territoris més saludables, es proposa un programa d’investigació-acció i aprenentatge servei que treballi amb equips interdisciplinaris i incorpori col·lectius i grups de creadores que intervinguin en els àmbits de cultura i salut comunitària a partir d’estratègies i eines artístiques (derives, tallers, rodes de sabers, vídeos, blocs comunitaris, educació-comunicació, espais de trobades)

Context Raval. Territoris que curen. Desenvolupat per Territoris Oblidats

 Aquesta iniciativa pretén buscar i reconèixer els actius informals de salut comunitària que hi al territori de Roquetes per identificar-los, reflexionar, dotar-los de visibilitat i donar-los a conèixer a partir de metodologies de mapejat, sonores i visuals, i sempre partint de la mirada de les comunitats. http://www.interficies.net/inici/es/category/context-barri-del-raval/

Roquetes, Barri Saludable. Desenvolupat per Teleduca.

Aquesta iniciativa pretén buscar i reconèixer els actius informals de salut comunitària que hi al territori de Roquetes per identificar-los, reflexionar, dotar-los de visibilitat i donar-los a conèixer a partir de metodologies de mapejat, sonores i visuals, i sempre partint de la mirada de les comunitats. Blog: /www.roquetessaludable.org/

+ info dels dos processos:

interficies.net » Interfícies:Desarrollo de los dos procesos de intervención en los barrios.