logo

Pràctiques de cultura comunitària. Presentació i taller amb Teleduca i Territoris Oblidats.

Divendres dia 1 de desembre vam tenir la tercera i última sessió de taller de Cultura comunitària i metodologies d’investigació artística. La primera part van ser dues presentacions de projectes i marcs de treball, per part de Teleduca i Territoris Oblidats. . La segona va ser un debat sobre el presentat, i les maneres que s’interacciona, interpel·la o desplaça al treball en psicologia comunitària.

foto taller teleduca


Teleduca va explicar el seu posicionament des de la creació audiovisual, com a eina de diàleg amb i per a les comunitats. Emfatitzar el seu treball des de la educomunicación des de l’any 1996. Van remarcar la necessitat de treballar relacionant comunitats i grups, amb la idea de com la representació audiovisual pot ser un mitjà per relacionar-se i representar la realitat i la col·lectivitat. Van partir de dos exemples: el web doc de cànnabis ens
saps prou, amb un grup de joves de Pineda de Mar que generen entrevistes i peces documentals sobre aquest tema, a partir d’un encàrrec integral de serveis socials, joventut i interculturalitat. Els petits documentals generats a més es van usar per les educadores socials en taules de salut comunitària, ia més en tallers que també van desenvolupar els i les joves. L’altre projecte Convivència voltada: testimonis del Poble-sec es desenvolupament amb l’Institut de XXV Olimpíada i Assemblea de Cooperació per la Pau, per investigar sobre el territori de proximitat, les seves històries, els seus conflictes i les seves potencials, a partir de 3 grups de l’ESO.

Territoris Oblidats per la seva banda va presentar dos processos on estaven implicats treballs d’aprenentatge comunitari que partint del grup generaven intervencions i reflexions (2011-2013) sobre problemàtiques a nivell de ciutat. En primer lloc ens van explicar Rajoles que caminen un procés on es treball amb joves de l’EAIA Raval Nord de l’Ajuntament de Barcelona, a partir de la petició de serveis socials de treballar altres metodologies sobre l’espai públic. Aquest procés es va desenvolupar amb el disseny i intervenció en un camí en desús del barri per generar rajoles que revindicaran altres usos, i alhora va permetre la re-activació d’aquest lloc com a zona de pas, antigament degradada. . Ciutat: territori domèstic S.A. (2015-2016) va ser el segon cas d’estudi que es presentó.DB / 16KHZ.BCN, Sents la violència ?. Una iniciativa que activem des Interfícies dins el programa de la mostra sobre violències. El projecte de recerca participativa i educació buscar desenvolupar un treball de 15 sessions amb dos grups d’ESO sobre violència, treball i tasques domèstiques, per activar altres maneres d’investigar aquestes capes a l’institut, en els grups i en la pròpia ciutat.

 

presentación en formato pdf

pdf territoris

El debat sobre les presentacions s’ha centrat en els següents punts:

– Dimensions de les accions participatives en cultura i la seva dimensió lúdica- creativa

– Canvi de paradigma dels serveis socials i dels seus professionals, amb l’objectiu de generar situacions comunitàries i altres espais de relació en grup

– Educació com a procés d’acció comunitària, i retorn a la comunitat

– Articulació de l’enfocament de treball micro que s’incorpora cap al fora a partir de problemàtiques transversals que ens travessen a totes les persones

– Replantejar la comunitats, com espais amb conflictes, divergències i diversos matisos que cal interaccionar

– Desplaçar la visió assistència llista per recuperar / activar sabers populars o comunitaris que ofereixen respostes col·lectives des dels grups i els seus entorns

– Pensar en la transferència als equips de serveis socials (on també hi ha psicòlogues) que poden implementar altres tècniques i metodologies de treball


Finalment, de cara a la continuïtat del grup i com generar els ponts, s’han marcat els següents punts

• El potencial de l’audiovisual com a eina i les seves implicacions

• El treball des del gènere en la prevenció de conflictes i en estratègies comunitàries

• Com treballar conceptes de gènere des d’una perspectiva multicultural i fugir de preconcepcions europees