logo

Projecte educatiu amb Institut MIQUEL TARRADELL/ Apadrina un equipament

Durant aquest any hem estant implicats en la quarta edició d Apadrina el teu Equipament , un programa d’activitats educatives per potenciar la interrelació entre els centres educatius i els grans equipaments culturals del Raval. Coordinat per la Fundació Tot Raval i emmarcat en el Pla d’Educació del Districte de Ciutat Vella, el programa ‘Apadrina el teu equipament’ ha generat des de 2013 una quarantena d’apadrinaments entre onze centres educatius del Raval i els equipaments culturals més importants del barri. En aquest projecte hem contribuït amb un Apadrinament, i també amb la jornada de cloenda final on també varem fer una petita mostra de les processos educatius portats a terme.

El nostre treball se ha centrat en treballar directament amb grups classes de 80 estudiants del tres Primers de cicles formatius de grau superior d’integració social de l’Institut Miquel Taradell . L’apadrinament ha consistit en apropar, tant ls centres educatius com les persones en situació de risc social dels serveis i recursos de la xarxa de serveis socials, als grans equipaments culturals que s’ubiquen al barri.

TIS C_30 marzo

El marc de treball ha sigut el aprenentatge- servei, mitjançant el qual els grups d’estudiants en equips de 3o4 persones han pensat en com aplicar el seu conneixement i treball de dinàmiques a diverses entitats socials del territori de persones amb diversitat funcional, integració laboral o joves. Per tal d’aconseguir-ho, l’alumnat planifica, dissenya i implementa dues activitats de dinamització dirigides a un grup d’usuaris/es (persones adultes amb diversitat funcional, joves i adults en risc d’exclusió social), que es realitzen a l’Arts Santa Mònica. El global de talleres han sigut 13 , amb diverses entitats , i en relació principalment a la exposició “Caminar sobre el gel”

El procés de treball ha estat desenvolupat en les següents fases:
– Co.disseny conjunt amb el institut i visita primera al centre amb alguns dels estudiants
– Visita a la mostra “Caminar sobre el gel “
– Visita als centres comunitaris del Raval on desenvolupar la activitat
– Tutorització sobre el treball de tallers i dinamització en els diversos grups i acompanyat dels tallers
– Jornada de cloenda final
– Avaluació amb la persona referent del cicle formatiu.

podeu vuere el vídeo del resum del projecte i uns dels tallers desenvolupats aquí: