logo

L’educació de les arts més enllà de l’Escola. Compartint propostes, desafiaments i sabers ( vídeo)

Aquesta taula de debat en col·laboració amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, es planteja en el marc de la segona edició de l’Educació de les arts. Una proposta que es desenvolupa en el centre Arts Santa Mònica del 4 de maig al 4 de juny.

L’educació de les arts II. Els llocs de les arts: escola, transversalitat i xarxes pretén evidenciar com les arts poden ser una peça clau en l’escenari emergent d’innovació i transformació de l’educació a Catalunya, donant a conèixer centres educatius i projectes que articulen de manera singular i pròpia la seva relació amb les arts.

El centre d’interès de la taula és reflexionar sobre els llocs de les arts, i en concret sobre l’expansió del concepte d’educació en el camp de les arts i/o més enllà de l’escola. S’intentarà respondre a qüestions com ara el sentit i les relacions entre les arts i l’educació, i els llocs on aquestes relacions es produeixen, i a l’hora els diàlegs que es produeixen entre aquests llocs i l’escola.

Moderador:
Fernando Hernández. Coordinador del postgrau Arts i Educació. Universitat de Barcelona.

Participen:

Pablo Martínez.
Coordinador de programes del MACBA.

Judit Vidiella.
EU ERAM. Universitat de Girona.

David Martínez.
Director de La Nave Va i del projecte Beyond the Text.